Angličtina: Stručná mluvnice - Náhled učebnice

Angličtina: Stručná mluvnice

Martina Sobotíková

  • Nové vydání stručné anglické gramatiky s množstvím příkladů.
  • Obsahem publikace je stručný přehled anglické mluvnice. Zahrnuje vše podstatné z gramatiky - slovní druhy, slovosled, věty jednoduché, nepravidelná a frázová slovesa, souvětí a množství příkladů ve větách atd.
  • Kniha je zpestřena drobnými vtipnými ilustracemi.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: