Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ - Náhled učebnice

Sbírka úloh z matematiky pro 7. ročník ZŠ

Bušek Ivan

  • Sbírka úloh k procvičování a prohlubování matematického učiva 2. stupně ZŠ obsahující úlohy lehké, středně obtížné i náročnější, úlohy k procvičování poznatků známých i úlohy, v nichž děti budou objevovat něco nového, problémové úlohy a úlohy pro práci ve skupinách.

OBSAH:
Úvod
1 Zlomky
2 Racionální čísla
3 Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost
4 Procenta, úroky
5 Shodnost a středová souměrnost
6 Čtyřúhelníky, hranoly
Výsledky
 

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: