Společenské vědy pro střední školy, 3. díl (učebnice) - Náhled učebnice

Společenské vědy pro střední školy, 3. díl (učebnice)

Jan Horecký, Lenka Dobešová

Učebnice přistupuje novým způsobem k problematice společenských věd – teorii společenskovědních disciplín zařazuje do širších souvislostí. Důraz je kladen především na praktické příklady a projevy probíraných problémů s cílem usnadnit studentům orientaci v současném světě.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: