Ruština: Otázky & odpovědi - Náhled učebnice

Ruština: Otázky & odpovědi

Marija Ivanova, Michal Franta

Komplexní doplňková učebnice pro úspěšné středoškolské studium ruštiny obsahuje 26 podrobně zpracovaných témat, 57 podkapitol, 469 otázek a odpovědí, tematicky zaměřenou slovní zásobu a reálie. Dvojjazyčné zpracování pro snazší studium. Nahrávka všech cizojazyčných textů namluvená rodilými mluvčími bude zdarma ke stažení na www.infoa.cz.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: