Chemie pro čtyřletá gymnázia (1. díl) - Náhled učebnice

Chemie pro čtyřletá gymnázia (1. díl)

A. Mareček, J.Honza

Obsahuje poznatky o stavbě atomu, radioaktivitě, chemických vazbách, kinetice chemických reakcí a chemické termodynamice, acidobazických reakcích a hydrolýze solí. Velká pozornost je věnována názvosloví anorganických sloučenin, úpravám chemických rovnic a chemickým výpočtům.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: