Matika pro spolužáky - planimetrie - Náhled učebnice

Matika pro spolužáky - planimetrie

Marek Liška, Tomáš Valenta, Lukáš Král a kolektiv

Pracovní sešit je standardně určen pro 2. ročník středních škol. Na začátku každé podkapitoly se nachází část s výpisky obsahující to nejdůležitější z teorie probírané látky. Příklady jsou seřazeny vzestupně dle obtížnosti. Na konci každé podkapitoly se nachází výsledky a část věnovaná typovým příkladům ze státní maturity. Pracovní sešit je úzce provázaný s učebnicí. Pracovní sešit splňuje požadavky Rámcového vzdělávacího programu.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: