Český jazyk 7 pro ZŠ a VG /nová generace/ PU (příručka učitele) - Náhled učebnice

Český jazyk 7 pro ZŠ a VG /nová generace/ PU (příručka učitele)

Zdena Krausová, Renata Teršová, Helena Chýlová

Příručka učitele je prakticky koncipovaná, obsahuje všechny údaje z bloku Hledání souvislostí, všechny odpovědi na otázky na liště, samozřejmostí je zpracování hlavního textu z hlediska učitele, obsahuje i další náměty pro práci v hodině i doma, návrhy projektů. Součástí jsou i testy a prověřovací úkoly, návrh časově-tematického plánu a kopírovatelné přílohy.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: