Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství - Náhled učebnice

Mezinárodní silniční nákladní přeprava a zasílatelství

Novák R. a kol.

Kniha svým zaměřením a obsahem postihuje relativně různorodé, avšak vzájemně provázané problémové okruhy, které se přímo týkají nebo souvisejí s problematikou mezinárodní silniční nákladní přepravy a

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: