Český jazyk 3, příručka učitele - Náhled učebnice

Český jazyk 3, příručka učitele

Jaroslava Kosová, Gabriela Babušová

Obsahuje přehledy učiva s orientačními harmonogramy, přehledy očekávaných výstupů, klíčových kompetencí a průřezových témat. Součástí příručky učitele jsou také kopírovatelné přílohy a pracovní listy. Ty obsahují především zadání pro sebehodnocení žáků a tzv. Moje okénko pro sebevyjádření. Od 3. ročníku obsahuje příručka učitele také stránky z pracovních sešitů s příklady řešení.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: