Přírodopis 9, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nově s 3D modely - Náhled učebnice

Přírodopis 9, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nově s 3D modely

Milada Švecová, Dobroslav Matějka

Shrnutí: Připravujeme na září 2017. Popis: Učebnice nové generace jsou aktualizací stávajících učebnic. Zohledňují požadavky a podněty učitelů, kteří užívají původnicovou řadu už přes 10 let. V učebnici pro 9. ročník bude učivo o minerálech a horninách zařazeno do jedné společné kapitoly, přepracována bude kapitola o geologických obdobích Země a vývoji života na Zemi.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: