Maturita v pohodě: Český jazyk a literatura - Náhled učebnice

Maturita v pohodě: Český jazyk a literatura

Dobruše Fajkusová, Eva Hartmanová

Příprava k maturitě 2019. Jednotlivé testy, písemné práce a pracovní listy v rámci ústní části maturity jsou koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích, typologii úloh a zadáních, které budou použity v rámci maturitní zkoušky.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: