Římské soukromé právo Systém a instituce - Náhled učebnice

Římské soukromé právo Systém a instituce

Michal Skřejpek

Publikace nabízí ucelený přehled římského soukromého práva umožňující snadnější uchopení této obsáhlé a komplikované materie. Neklade si za cíl postihnout římské soukromé právo do všech detailů a již

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: