Cestovní ruch - Náhled učebnice

Cestovní ruch

Alena Lochmannová

Výuka pokrývá tato témata:

1. Cestovní ruch a jeho úloha v moderní společnosti: co je cestovní ruch; historický vývoj cestovního ruchu; klasifikace cestovního ruchu; specifika současného cestovního ruchu; ekonomické aspekty cestovního ruchu; faktory ovlivňující cestovní ruch

2. Typologie cestovního ruchu: základní formy cestovního ruchu; specifické formy cestovního ruchu

3. Cestovní kanceláře a cestovní agentury: formy distribuce produktu; základní pojmy z oblasti subjektů poskytujících služby cestovního ruchu; cestovní kanceláře; rozdělení cestovních kanceláří; cestovní agentury; zájezd

4. Informační a rezervační technologie v cestovním ruchu: informace v cestovním ruchu; typologie účastníků cestovního ruchu ve smyslu získávání informací; využití ICT v cestovním ruchu v současnosti; turistická informační centra; využití ICT v ubytovacím a stravovacím zařízení; využití ICT v dopravě; rezervační systémy

5. Dopravní procesy v cestovním ruchu: podstata dopravy; služby dopravy

6. Ubytovací služby v cestovním ruchu: smysl poskytování ubytovací služby; historie poskytování ubytovacích služeb; základní pojmy z oblasti problematiky ubytovacích služeb; ubytovací jednotka; další služby ubytovacího zařízení; prostory ubytovacího zařízení; kategorizace ubytovacích zařízení; specifická hotelová zařízení; rozdělení ubytovacích úseků hotelu podle funkcí; další služby ubytovacího zařízení; faktory ovlivňující standard služeb ubytovacích zařízení

7. Stravovací služby v cestovním ruchu: význam a poslání stravovacích služeb; rozčlenění stravovacích služeb; materiálně-technické podmínky stravovacích služeb; kategorizace hostinských zařízení; systém obsluhy ve stravovacích zařízeních; rychlé občerstvení a jeho formy; zážitková gastronomie

8. Průvodcovské a animační služby: vymezení osoby průvodce; historie průvodcovské činnosti; právní úprava průvodcovské činnosti; význam průvodcovské činnosti v cestovním ruchu; základní kategorie průvodcovské činnosti; osobnost a role průvodce; vzdělávání průvodců; příprava průvodce cestovního ruchu; druhy přípravy průvodce; animace a animační služby

9. Destinační management: vymezení problematiky managementu v oblasti cestovního ruchu; historický vývoj destinačních strategií; destinační management v současnosti

10. Marketing cestovního ruchu: potřeba uplatnění marketingu v oblasti cestovního ruchu; marketingový mix služeb v cestovním ruchu; segmentace na trhu cestovního ruchu

11. Služby pasových a celních orgánů: volný pohyb občanů členských zemí EU; cestovní doklady; celní kontrola; devizová kontrola; směnárenská činnost

12. Mezinárodní turismus: podstata pojmu mezinárodní turismus; rozvoj turismu v kontextu světové ekonomiky; turismus jako světový fenomén; subjekty mezinárodního turismu; regiony světového turismu

Publikace je celobarevná, učivo témat doplněno množstvím infografiky, schématy, zajímavostmi, souvislostmi a poznatky z historie práva. Špičková kvalita tisku, grafické zpracování a úprava.

Témata učebnice obsahují výukové cíle a cílové dovednosti studenta po prostudování statí. Na závěr tématu je zařazeno shrnutí pojmů a náměty pro samostatnou činnost a opakování.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice:

Cestovní ruch

Alena Lochmannová

Cestovní ruch - Náhled učebnice

 

Recenze


Zatím učebnici nikdo nerecenzoval.

Pro přidání recenze se prosím přihlaš.

Nápověda | Kontakt | Podmínky užití | Eshop Burzy učebnic | Partner program | Partneři | RSS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace