Klass! 3 (B1-B2) - balíček - Náhled učebnice

Klass! 3 (B1-B2) - balíček

Marta Vágnerová, Miroslava Kožušková, Natalia Orlova

Nová třídílná učební sada Klass je určena především pro výuku ruštiny jako druhého cizího jazyka na středních školách. Obsah i metodické zpracování celého souboru odpovídá požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: