Management - Náhled učebnice

Management

James H. Donnelly, Jr

Dotisk 2003. Nejlepší světová učebnice managementu! Autoři ji rozdělili do čtyř základních částí: Management a prostředí, Řídící funkce a organizace (plánování, organizování, kontrolování), Řízení lidí (motivace, vedení, řízení pracovních skupin, komunikace a vyjednávání, řízení lidských zdrojů organizační změny) a Řízení procesů (produkční a operační management, plánování produkce a řízení zásob, řízení informací pro rozhodování). Skutečně komplexní a ucelená kniha se také v samostatných kapitolách páté části zabývá principy podnikání a budováním manažerské kariéry. Kapitoly jsou doplněny případovými studiemi, přehledem hlavních bodů a praktickými cvičeními, na úvod jsou vždy defiovány jasné učební cíle. Základní příručka pro manažerskou praxi a vynikající vysokoškolská učebnice. Knihu přeložili doc. ing. Václav Dolanský, CSc. a prof. Ing. Josef Koubek, CSc.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: