Odborné kreslení, pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních - Náhled učebnice

Odborné kreslení, pro 1. a 2. ročník SPŠ stavebních

Vladimír Cibulka

V učebnici je zpracována široká problematikakreslících a stavebních technik.Přináší informace o kreslícíchpapírech a pomůckách, lineární kresbě,písmu, plošných obrazcích a členěníplochy, základech grafických a štětcovýchtechnik, lineární kreslířské perspektivě,základech kreslení podle skutečnosti a podle modelů,způsobech prostorového zobrazování a podobně.Závěr knihy je věnován souborným cvičením.Oproti předchozímu vydání je učebniceaktualizována a doplněna zejména opočítačové kreslení, vojenskou perspektivuinteriérů, perspektivu a axonometrii v počítačovégrafice a reliéf.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: