Základy ekonomiky cestovního ruchu - Náhled učebnice

Základy ekonomiky cestovního ruchu

Zdenka Petrů

Anotace: Nově vydaná učebnice probírá vznik a základní podmínky vývoje cestovního ruchu, jeho podstatu, typologii a funkce, charakteristiku základních složek cestovního ruchu, organizaci cestovního ruchu v ČR, marketing v cestovním ruchu, právní úpravu vztahů v cestovním ruchu, mezinárodní organizace cestovního ruchu apod. Nedílnou součástí je ekonomika zahraničního cestovního ruchu.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: