Dějepis 7 pro základní školy - Středověk a raný novověk (metodická příručka pro učitele) - Náhled učebnice

Dějepis 7 pro základní školy - Středověk a raný novověk (metodická příručka pro učitele)

Veronika Válková

  • Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovní sešitem Dějepis pro 7. ročník ZŠ (V. Válková).
  • Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi.
  • Obsahuje rovněž řešení úkolů a zadání jak z učebnice, tak z pracovního sešitu.
  • Učebnice a pracovní sešit jsou druhou částí nové koncepční řady učebnic pro výuku dějepisu na 2. stupni ZŠ (a v nižších ročnících víceletých gymnázií). Jejich pojetí vychází z požadavků RVP pro základní vzdělávání. Jsou věnovány období středověku a raného novověku. Mají jednotnou schvalovací doložku MŠ

    Formát B5, počet stran 272

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: