Průvodce díly světové a české literatury - Náhled učebnice

Průvodce díly světové a české literatury

Milada Caltíková

Anotace: Zajímavá kniha pro studenty středních škol aneb výcuc toho podstatného z literárních děl. Kniha Průvodce díly světové a české literatury B navazuje na obdobně koncipovanou publikaci Průvodce díly světové a české literatury A, která obsahovala vybraná díla od nejstarších dob do poloviny 19. století, do období romantismu. Tato antologie na ni navazuje a přináší ukázky z 2. poloviny 19. století a počátku 20. století, to jest převážně literární díla z doby realismu, naturalismu, novoromantismu, symbolismu, civilismu, vitalismu, naturismu, impresionismu (tzv. nové, předválečné moderny). Náš výběr se zastavuje před nástupem moderních směrů, které ovlivňovaly vývoj literatury, umění a kultury vůbec v několika letech před 1. světovou válkou a v období mezi dvěma světovými válkami (expresionismus, kubismus, futurismus, dadaismus, surrealismus).

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: