Matematika pro tříleté učební obory SOU: díl 2. 2003. 201 s - Náhled učebnice

Matematika pro tříleté učební obory SOU: díl 2. 2003. 201 s

Emil Calda

Matematika pro dvouleté a tříleté obory SOU, 2.díl. Druhý díl učebnice, stejně jako díl první, je určen oborům dvouletým i tříletým, ale díky přehlednému grafickému označení je jasně patrné, které partie jsou společné a které jsou jen pro obory tříleté. Celkovým pojetím a způsobem výkladu navazuje tento druhý díl na díl předcházející. Dále rozšiřuje a prohlubuje znalosti ze základní školy, klade důraz na využívání získaných poznatků v praxi a věnuje patřičnou pozornost i práci s kalkulačkou.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: