Sbírka řešených příkladů z chemie pro studenty středních škol - Náhled učebnice

Sbírka řešených příkladů z chemie pro studenty středních škol

Aleš Mareček, Jaroslav Honza

Sbírka řešených příkladů je členěna do 10 částí: Hmotnostní zlomek, Objemová procenta, Látkové množství, Molární koncentrace, Ředění roztoků, Výpočty z chemických rovnic, Výpočty pH, kyseliny a hydroxidy, Součin rozpustnosti, Termochemie, Elektrochemie. Sbírka je vhodná pro všechny studenty, kteří budou skládat přijímací zkoušku z chemie na některou z vysokých škol.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: