Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě, sociologie a ekonomie pro střední koly - Náhled učebnice

Člověk ve společnosti a v ekonomickém životě, sociologie a ekonomie pro střední koly

Přemysl Šil, Jana Karolová

Anotace: Moderně pojatá učebnice sociologie a ekonomie pro druhý ročník středních škol je určena zvídavým žákům a učitelům, kteří se snaží vytvářet zajímavé a pestré hodiny. Je rozdělena na 28 lekcí, z nichž každá obsahuje v žákovské části knihy žákovský list, přílohy a shrnutí základních pojmů. Učitelská část obsahuje podrobně zpracovanou metodiku ke všem lekcím, včetně cílů, pomůcek a metod. Součástí knihy je také sada volných listů ve složece na vnitřní straně desek s losovacími kartičkami, testy znalostí a pracovními listy pro skupinové aktivity.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: