Technická mechanika I pro střední odborná učiliště a střední odborné školy - Náhled učebnice

Technická mechanika I pro střední odborná učiliště a střední odborné školy

Karel Mičkal

První díl učebnice technické mechaniky obsahuje středoškolskou látku statiky tuhých těles, grafických metod statiky a pružnosti a pevnosti. Hlavní pozornost je zaměřena na aplikační složku učiva, to je na metodicky správné a obecně platné postupy řešení úloh a problémů technické mechaniky. Učebnice je určena pro žáky středních odborných učilišť a středních odborných škol strojírenského zaměření. Lze ji však využít i v technické praxi.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: