Sociologie, uvedení do základů sociologie pro gymnázia, vyšší odborné školy a neoborové vysokoškolské studium - Náhled učebnice

Sociologie, uvedení do základů sociologie pro gymnázia, vyšší odborné školy a neoborové vysokoškolské studium

Jiří Buriánek

  • Autor vysvětluje praktické problémy a souvislosti fungování současné společnosti a pomáhá tak vybavit studenta potřebnými poznatky pro jeho působení při řízení lidí, při obchodování, při působení ve výchovných zařízeních apod.
  • Velkou pozornost věnuje metodám sociologického zkoumání (anketám, statistickým rozborům, pozorováním apod.), které mohou být zároveň návodem k samostatným praktickým cvičením studentů.
  • Třetí, upravené vydání vychází s aktualizovanými statistickými údaji.

Formát A5 / 144 str. / 3. vydání

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: