Latina pro střední školy, I. část - Náhled učebnice

Latina pro střední školy, I. část

Vlasta Seinerová

Dvoudílná řada učebnic latiny je určená zejména pro gymnázia. První díl seznamuje s latinským tvaroslovím, druhý shrnuje základy latinské skladby. Cvičebnice je koncipována jako doplněk k učebnicím

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: