Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy, nové varianty : stovky testových úloh včetně výsledků - Náhled učebnice

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy, nové varianty : stovky testových úloh včetně výsledků

Miloš Kaňka, Eva Kaňková

Anotace: Tato publikace obsahuje kompletní soubor testových úloh ve všech variantách řešení a zadání, jak byly připraveny k přijímacím zkouškám z matematiky na VŠE v Praze. Díky univerzálnosti zadání lze jednotlivé příklady chápat jako úlohy vzorové, které budou zadavateli v příštích letech pouze obměňovány. U všech příkladů jsou uvedeny výsledky. Příručka přispěje ke kvalitní přípravě všech zájemců o vysokoškolské studium pokud mají v přijímacím řízení prokázat důkladnou znalost matematiky. Je tak významnou pomůckou nejen pro budoucí posluchače Vysoké školy ekonomické v Praze, ale i pro uchazeče o studium na kterékoliv vysoké škole v ČR, kteří budou skládat přijímací zkoušky z matematiky.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: