Quartier Libre 2 - Náhled učebnice

Quartier Libre 2

Jiří Jančík, Bohdana Menoušková atd.

Quartier libre 2 je komplexní multimediální učební materiál, který v jediné knize spojuje učebnici se cvičebnicí, přiloženým CD, DVD. Materiál odpovídá obsahově i metodicky požadavkům Společného evropského referenčního rámce (SERR) pro jazyky a připravuje na společnou část maturitní zkoušky z francouzštiny a zkoušku DELF. - učebnice s integrovaným pracovním sešitem, vloženým CD a DVD

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: