Psychologie a pedagogika II, pro střední zdravotnické školy - Náhled učebnice

Psychologie a pedagogika II, pro střední zdravotnické školy

Věra Čechová, Alena Mellanová, Hana Kučerová

Anotace: Obecné zákonitosti psychického vývoje člověka a různé odlišnosti v psychice nemocných. Zabývá se psychologií sestry a zvláštnostmi při práci s dětmi. Věnuje pozornost sebepoznávání a sebehodnocení, zjišťování potřeb, komunikaci, sociálním dovednostem a relaxaci. Uvádí řadu námětů pro praktická cvičení.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: