Time to talk 2, učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy : [kniha pro studenty] - Náhled učebnice

Time to talk 2, učebnice angličtiny pro střední a jazykové školy : [kniha pro studenty]

Sarah Peters, Tomáš Gráf

Spojuje výhody tradičních a moderních učebnic. Nabízí přehledný výklad gramatiky, širokou škálu cvičení na mluvnici, výslovnost, pravopis a slovní zásobu a náměty k mluvenému a psanému projevu. Obsahuje rovněž pracovní sešit, mapy, slovníky a přehled gramatiky. Obsah učiva a jeho uspořádání, metody a formy práce ve 2. díle umožňují dosažení referenční úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: