Hudební výchova pro gymnázia 1 - Náhled učebnice

Hudební výchova pro gymnázia 1

Alexandros Charalambidis, Zbyněk Císař, Lukáš Hurník

  • Učebnice je první částí dvoudílného kompletu, jenž vychází z aktuálních osnov gymnázií.
  • V promyšlené struktuře se věnuje vývoji hudby, nabízí náměty k činnostem s uplatněním poznatků hudební teorie a obsahuje i notový materiál ke zpěvu.
  • Každý díl doplňují dva kompaktní disky s nahrávkami hudebních ukázek potřebných k práci s učebnicemi.
  • Svým pojetím učebnice navazuje na řadu učebnic pro 6.-9. ročník ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: