Matematika - sbírka úloh, příprava k přijímacím zkouškám na střední školy : procvičování učiva základní školy - Náhled učebnice

Matematika - sbírka úloh, příprava k přijímacím zkouškám na střední školy : procvičování učiva základní školy

Martin Dytrych

Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: