Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU (5. část) - Náhled učebnice

Matematika pro SOŠ a studijní obory SOU (5. část)

J. Kolouchová

Učebnice prohlubuje a rozšiřuje učivo základní školy, graficky je odlišeno povinné učivo dané osnovami od učiva nepovinného a rozšiřujícího. Po výkladu nové látky následuje vždy několik vzorových řešených příkladů a řada neřešených úloh. Jejich výsledky jsou uvedeny v závěru každého dílu.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: