Přehled chemického názvosloví - Náhled učebnice

Přehled chemického názvosloví

Jaroslav Blažek

Z čeho tento přehled chemie vychází a co obsahuje: - Základem pojetí i členění publikace je RVP pro základní vzdělávání - Textem i obrázky se vysvětlují základní pojmy, rozšiřující informace jsou většinou odlišeny menším písmem - Výběr informací naznačuje vztahy mezi příropdovědnými obory i souvislosti potřebné v praktickém životě.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: