Chemie 8 pro základní školy a víceletá gymnázia (pracovní sešit) - Náhled učebnice

Chemie 8 pro základní školy a víceletá gymnázia (pracovní sešit)

Jiří Škoda, Pavel Doulík, Jan Pánek

Pracovní sešit Jednotlivé stránky slouží jako zápisky z vyučovací hodiny. Žáci si zapisují svá pozorování, průběhy a výsledky pokusů, doplňují údaje z chemických tabulek či zápisy chemických rovnic. V součinnosti s učebnicí se tak pracovní sešit stává vynikajícím pomocníkem žáka, kterému významně usnadňuje orientaci v učivu a také napomáhá k efektivnějšímu osvojení učiva. Dalším doplňkem pracovního sešitu je Souhrnný přehled učiva z učebnice, pro kterou je určen.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: