Botanika - Náhled učebnice

Botanika

Karel Kubát a kol.

  • Jedna z reprezentativní řady učebnic biologie pro studenty středních škol.
  • Představuje obdobně jako Zoologie náročnější typ učebnice s bohatou faktografickou náplní. Fakta jsou dobře uspořádána a jednotlivé úrovně náročnosti textu jsou koncepčně a graficky zřetelně odlišeny.
  • Svojí obsahovou i formální přesností text dokládá hluboké znalosti autorů v daných oborech a zejména v systematických, fyziologických a ekologických kapitolách přináší modernější přístup než ostatní současné učebnice.
  • Nedílnou součást knihy tvoří rozsáhlý ilustrační materiál.
  • Ilustrace D. Kubínová, H. Storchová.Rozsah 220 stran.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: