Sbírka úloh z matematiky pro střední školy: Maturitní minimum - Náhled učebnice

Sbírka úloh z matematiky pro střední školy: Maturitní minimum

J.Kubát

Sbírka úloh z matematiky pro střední školy Sbírka obsahuje úlohy ze všech tematických celků, které jsou na středních školách probírány. Současně jsou u každého tématu shrnuty a pojmenovány potřebné dovednosti, které by měl maturant znát a ovládat. Tato publikace se tak v současné době nejvíce přibližuje charakteru katalogu cílových požadavků MŠMT pro získání státní maturity z matematiky. Její zvládnutí se tak stává možná nutnou (nikoliv však postačující) podmínkou k úspěšnému absolvování středoškolské maturity z matematiky.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: