První pomoc pro střední zdravotnické školy - Náhled učebnice

První pomoc pro střední zdravotnické školy

Monika Beránková, Anna Fleková, Blanka Holzhauserová

Anotace: Obsahuje kapitoly zásady postupu při poskytování první pomoci, vybavení lékárny, polohování a transport, neodkladná resuscitace, krvácení, šok, bezvědomí, úrazy teplem a chladem, elektrickým proudem, poleptání, otravy, rány, poranění jednotlivých orgánů a částí těla, modelové situace.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: