Český jazyk pro 4. ročník SOŠ - Náhled učebnice

Český jazyk pro 4. ročník SOŠ

Marie Čechová

Ucelená čtyřdílná řada učebnic osvědčeného autorského týmu je určena pro výuku na všech typech středních odborných škol. Je zpracována podle učebních osnov pro SOŠ, připravuje již ale také pro nové pojetí maturitní zkoušky. Všechny učebnice mají schvalovací doložku MŠMT ČR

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: