Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia: Goniometrie - Náhled učebnice

Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia: Goniometrie

Oldřich Odvárko

Tato sbírka úloh je věnována procvičování a opakování učiva z goniometrie. Najdete zde úkoly jednoduché, ale i složitější (jsou označeny +), které budou vyžadovat mobilizaci Vašich matematických schopností.
Mezi texty úloh jsou pro připomenutí zařazeny definice, věty a vzorce, které jsou pro řešení nejpodstatnější. Ve výsledkové části sbírky naleznete většinou nejenom výsledky, ale i návody a rady, jak úlohu začít řešit, které vzorce využít, čeho si při řešení úlohy zvláště všimnout.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: