Chemie pro čtyřletá gymnázia (3. díl) - Náhled učebnice

Chemie pro čtyřletá gymnázia (3. díl)

A. Mareček, J.Honza

V posledním dílu učebnice najdete chemii halogenderivátů, hydroxyderivátů, aldehydů, ketonů, karboxylových kyselin a jejich derivátů. Součástí knihy jsou také informace o heterocyklických sloučeninách, polymerech a přírodních látkách. Velká pozornost je věnována sacharidům, lipidům, bílkovinám a nukleovým kyselinám. Na tyto kapitoly navazuje přehledně zpracované učivo biochemie. Závěr knihy obsahuje názvosloví uhlovodíkových derivátů.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: