Český jazyk a komunikace pro střední školy 1. díl (pracovní sešit) - Náhled učebnice

Český jazyk a komunikace pro střední školy 1. díl (pracovní sešit)

P. Adámková, O. Čelišová, J. Čupová, K. Rysová, K. Rysová, P. Řezáč, K. Srnská, E. Suchánková, M. Širůčková, M. Štěpánková, M. Tarábková, M. Vaculík, M. Valášková

Pracovní sešit obsahující cvičení ke kapitolám o jazyce, slohu a komunikaci. Úkoly ověřují pochopení učiva, ale také průběžně rozvíjejí komunikační dovednosti a kompetence studentů, jejich čtenářskou gramotnost, schopnost pracovat s informacemi, analyzovat jevy, aplikovat poznatky na konkrétní situace a texty, tvořivě pracovat a komunikovat.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: