Wazzup? Slovník slangu a hovorové angličtiny - Náhled učebnice

Wazzup? Slovník slangu a hovorové angličtiny

kolektiv Lingea s.r.o.

Anotace: Uživateli angličtiny, a to i velmi zkušenému, se proto může nezřídka stát, že ve filmu, sdělovacích prostředcích nebo i běžném hovoru s rodilým mluvčím narazí na termíny nebo obraty, které nejsou prakticky v žádném všeobecném slovníku k nalezení nebo které mají v daném kontextu zcela jiný slangový či hovorový význam, než je ten obecně uváděný.

Vyber si ze seznamu všech nabídek této učebnice: