Podmínky používání stránek

Základní pojmy

Burza učebnic – Internetový portál, běžící na adrese www.burzaucebnic.cz, včetně všech podstránek.

Návštěvník – osoba, která navštívila Burzu učebnic prostřednictvím webového prohlížeče nebo jinak.

Uživatel – Návštěvník, který se na Burze učebnic zaregistroval a je přihlášený (autentizovaný) během své návštěvy.

Provozovatel – Společnost Burza učebnic s.r.o., IČ 043 58 601, se sídlem K Botiči 1453/6, Praha 10, 10100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 246296.

Úvodní ustanovení

Návštěvou Burzy učebnic Návštěvník potvrzuje, že se seznámil se všemi níže uvedenými podmínkami použití a zavazuje se k jejich dodržování. Podmínky se vztahují na všechny Návštěvníky a Uživatele webu i na všechny osoby, které mají v úmyslu Burzu učebnic navštívit, a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním zde na Burze učebnic.

Autorská a vlastnická práva

Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, oprávněn vykonávat majetková práva k Burze učebnic. Obsah stránek nelze také uchovávat, upravovat ani šířit bez souhlasu Provozovatele.

Odpovědnost a práva Návštěvníka

Návštěvník užívá Burzu učebnic na vlastní riziko. Pokud však způsobí technickou poruchu stránek nebo systémů, které přenášejí stránky k tomuto Návštěvníkovi i jiným osobám, tento Návštěvník odpovídá za veškeré škody a újmy vzniklé v důsledku takové poruchy.

Odpovědnost a práva Uživatele

Uživatel svou registrací na Burze učebnic dává Provozovateli souhlas se zpracováním jím poskytnutých údajů Provozovatelem v souladu se zákonem 101/2000 Sb. a dává souhlas s tím, aby tyto údaje s výjimkou e-mailové adresy a přihlašovacích údajů byly na Burze učebnic zveřejněny bez omezení. Pokud Uživatel v rámci svých aktivit na Burze učebnic vloží, nahraje či jinak zpřístupní obsah, který je autorským dílem podle zákona (například Uživatelova fotografie), udílí tento Uživatel Provozovateli časově i místně neomezený souhlas k užití tohoto obsahu v rámci Burzy učebnic bez jakýchkoliv dalších nároků. Uživatel zodpovídá za to, že Provozovateli tento souhlas smí udělit. V případě, že Uživatel udělil souhlas k užití takového obsahu, aniž by k tomu byl oprávněný, zodpovídá takový Uživatel Provozovateli za veškeré škody i ušlý zisk, které by v souvislosti s neoprávněným užitím takového obsahu Provozovateli vznikly.

Odpovědnost a práva Provozovatele

Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Burze učebnic. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Návštěvníka, neoprávněný přístup k přenosům a datům Návštěvníka a jejich změny, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že obsah Burzy učebnic je nezávadný, že přístup na Burzu učebnic bude nepřerušený, bez závad a že stránky budou bezpečné. Provozovatel si také vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Návštěvníka na tyto stránky nebo jejich část.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za správnost a úplnost informací o nabízeném doučování. Učitelé nabízející doučování nejsou zaměstnanci Provozovatele a Provozovatel za jejich jednání nenese žádnou zodpovědnost.

Úpravy v pravidlech používání stránek

Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na Burze učebnic. Návštěvníci jsou odpovědní za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel. Pokud Návštěvník bude po provedení změn i nadále používat, má se za to, že změny přijal. Pokud Návštěvník se změnami nebude souhlasit, nemusí stránky používat.

Nápověda | Kontakt | Podmínky užití | Eshop Burzy učebnic | Partner program | Partneři | RSS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace