Obchodní podmínky pro výkup učebnic

Definice pojmů

Prodejce – Návštěvník, který se na Burze učebnic zaregistroval, je přihlášený (autentizovaný) během své návštěvy a rozhodl se poslat nám k prodeji své učebnice.

Provozovatel – Společnost Biflujeme.cz s.r.o., IČ 043 58 601, se sídlem Bulharská 996/20, Praha 10 - Vršovice, 10100, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 246296.

Učebnice – Knižní školní učební pomůcka, určená k výuce na základní, střední či vysoké škole, odborném učilišti či jazykové škole.
Za učebnici se nepovažuje libovolným způsobem pořízená kopie knihy, scan knihy či její opis!

Stav učebnice – Jedna z níže uvedených hodnot

  • nová – učebnice je ve stejném stavu, v jakém je prodávána knihkupci nová,
  • jako nová – učebnice je pouze minimálně opotřebená, nejsou v ní vpisky, vazba knihy je v pořádku,
  • použitá – učebnice je výrazněji opotřebená, například ohnuté rohy stránek, ošoupaný či poškrábaný přebal, vazba knihy je v pořádku,
  • poškozená – učebnice je značně opotřebená, vazba je poškozená, nebo některé listy nedrží, chybí přebal, v učebnici jsou vpisky, některé stránky jsou roztržené nebo špinavé,
  • na odpis – vazba knihy se rozpadá, některé stránky chybí, nebo jsou nečitelné.

Zásilka – Učebnice, které byly převzaty jako jeden celek.

Předmět obchodování

Předmětem obchodování dle těchto obchodních podmínek výkupu Učebnic je vykupování Učebnic od Prodejců za účelem jejich následného prodeje Provozovatelem.

Uzavření smlouvy a trvání smluvního vztahu

Prodejce doručením Zásilky Provozovateli vyjadřuje souhlas s tím, že Provozovatel smí Učebnice v Zásilce nabízet svým jménem k prodeji po dobu jednoho roku od přijetí Zásilky. Prodejce určí, jak má Provozovatel po uplynutí této doby naložit s neprodanými učebnicemi – zda chce Učebnice vrátit nebo zda souhlasí s tím, že Provozovatel učebnice smí bez náhrady zlikvidovat. V případě volby vrácení neprodaných Učebnic se Prodejce zavazuje uhradit manipulační poplatek za vrácení neprodaných učebnic. Tento poplatek činí 250 Kč za první neprodanou Učebnici ze Zásilky a navyšuje se o 25 Kč za každou další takovou Učebnici.

Odeslání učebnic

Učebnice, které chce Prodejce nabídnout k prodeji, musí zadat v k tomu určeném rozhraní na Burze učebnic. Učebnice lze následně Provozovateli doručit přes službu Zásilkovna (https://www.zasilkovna.cz/), nebo donést osobně na adresu Na Šafránce 1758/5, 101 00 Praha 10.

Při odesílání Zásilky přes Zásilkovnu je stanovený limit hmotnosti Zásilky 5kg. Za překročení tohoto limitu bude Prodejci účtován poplatek ve výši 300 Kč. U osobního doručení hmotnostní limit stanovený není.

Prodej Učebnic

Prodejce si požadovanou výkupní cenu nastavuje ve svém uživatelském účtu u každé jednotlivé Učebnice. Provozovatel nabízí na eshopu k prodeji Učebnice různého Stavu a tomu odpovídající ceny. Pokud je skladem více kusů dané Učebnice stejného Stavu, pak Provozovatel prodá nejdříve tu, která má nastavenou nejnižší výkupní cenu. V případě, že jsou u stejných Učebnic stejného Stavu nastaveny Prodejci stejné výkupní ceny, prodá Učebnice v pořadí, v jakém byly přijaty.

Úhrada za Učebnice

Provozovatel se zavazuje uhradit Prodejci částku za jím dodané Učebnice, a to nejdříve poté, co je Učebnice Provozovatelem prodána.

Částky jsou vypláceny 1x měsíčně, a to vždy souhrnně za všechny Učebnice Prodejce prodané v měsíci předchozím a jsou poukázány na bankovní účet, který Prodejce nastavil ve svém uživatelském účtu na Burze učebnic.

V případě doručení Zásilky pomocí služby Zásilkovna je Prodejci Provozovatelem stržena částka za dopravu ve výši 59 Kč při výplatě částky za prodané Učebnice.

Provize za přivedení

Pokud Prodejce prostřednictvím k tomu určeného odkazu přivede na Burzu učebnic nové uživatele, kteří se poté stanou Prodejci, má nárok na výplatu provize z prodejů učebnic těchto dalších Prodejců. Tato provize je vyplácena 1x měsíčně spolu s platbou za prodané učebnice podle těchto podmínek.

Výše provize se může měnit, její aktuální výše je uvedena vždy u odkazu pro přivedení nových uživatelů.Pro nově přivedeného uživatele se vždy použije výše provize platná v době jeho registrace.

Odkaz pro přivedení nových uživatelů lze získat v profilu Prodejce na Burze učebnic v části Poslané učebnice a je také zasílán Prodejci e-mailem spolu s informací o úspěšném prodeji učebnice.

Ukončení smluvního vztahu

Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Prodejcem je ukončen v momentě, kdy nastane jedna z uvedených událostí:

  1. Provozovatel prodá všechny Učebnice, které Prodejce zaslal a Prodejci jsou vyplaceny částky za prodané Učebnice na jeho účet.
  2. Provozovatel odešle zpět Prodejci nebo zlikviduje všechny Učebnice, které nebyly prodány do 1 roku od přijetí.
  3. Prodejce se rozhodne odstoupit od smlouvy a zažádá o vrácení Učebnic. V tomto případě mu bude účtován manipulační poplatek za předčasné ukončení smlouvy ve výši 1000 Kč.

Ostatní ustanovení

Provozovatel má právo při příjmu Zásilky změnit uvedený Stav učebnice, pokud neodpovídá reálnému Stavu učebnice.

Provozovatel si vyhrazuje právo zboží vrátit zpět na adresu Prodejce v případě, že Prodejce zaslal jiné zboží než Učebnice. Prodejce se v takovém případě zavazuje uhradit poplatek za nevyžádanou Zásilku ve výši 500 Kč.

Prodejce prohlašuje, že Učebnice, které Provozovateli nabízí k prodeji, jsou jeho majetkem a nepochází z trestné činnosti, a že je způsobilý k právním úkonům v rozsahu těchto podmínek.

Všechny ceny uvedené v těchto podmínkách jsou uvedeny včetně zákonné DPH.

Nápověda | Kontakt | Podmínky užití | Eshop Burzy učebnic | Partner program | Partneři | RSS
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace